CHƠI VƠI ... ĐANG CHIỀU

Gửi tặng một Blogger - Thôi thì lưu để nhỡ có quên.

*

Lỡ đi lỡ đến thì thôi

Không dưng quay lại lỡ thời xuân xanh

Xin người áo mỏng mong manh

Ly sầu uống cạn lòng thanh thản lòng

@

Mưa chiều ướt đẫm đêm mong

Cho cơn khát nhớ tan trong vỡ oà

Rồi thời gian cũng phôi pha

Người xưa có nghĩa cũng là tình duyên.

@

Trách chi gặp gỡ mà quen

Trách chi lỡ hứa mà quên mất rồi

Cho giàn hoa tím người ơi

Cho thời gian tím chơi vơi

đang chiều.

**
Sài Gòn Tháng 1-2011

Nguyễn Đương

Re NHB

Xin người áo mỏng mong manh
Ly sầu uống cạn lòng thanh thản lòng
Kính chào NHB. Chúc nt luôn vui cùng năm tháng.
HoaXuan2007

NHB

@Leantuyen:

cớ chi buồn đến vậy
cho cỏ cây cũng buồn
cớ chi buồn đến vậy
để lòng ta buồn lây
cớ chi buồn đến vậy
để mắt ta dâng đầy
nỗi nhớ!
--
Nó là "Chơi vơi đang chiều" đấy mà.
(Mình vừa đi công tác về T à)

leantuyen

cớ chi buồn đến vậy
cho cỏ cây cũng buồn
cớ chi buồn đến vậy
để lòng ta buồn lây
cớ chi buồn đến vậy
để mắt ta dâng đầy
nỗi nhớ!